Bekämpa mögel i hemmet

Att få mögel i hemmet är inte en rolig historia. Det kan vara mycket besvärligt att bli av med och dessutom kan det vara väldigt giftigt, men alla mögelsorter inte giftiga. Mögel är så kallade mikrosvampar. Oavsett om det är giftigt eller inte så bör man ta mögel på stort allvar då det kan medföra stor skada. Det finns cirka 300 000 tusen mögelsorter. Några av de vanligaste mögelsorterna är Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Exophiala, Eurotium, Fusarium.

Hur får man bort mögel?
Om det inte är så stort mögelangrepp kan man med olika medel och huskurer försöka att avlägsna möglet själv innan husbesiktning. Vid större angrepp är det rekommenderat att anlita en saneringsfirma som vet hur man ska bekämpa möglet på rätt sätt. På så sätt kan man också vara säker på att det blir mögelfritt. Om man tror att mögelangreppet inte är så stort och att man kan bekämpa det själv kan man testa med exempelvis ättika. Att blanda ättika med lite bikarbonat och vatten kan avlägsna mindre mögelangrepp och på det sättet kan man helt eller delvis få bort möglet. Det man dock bör tänka på är att det är viktigt att man skrubbar ordentligt, gärna med en svamp. Det finns också olika saneringsmedel för mögel som man kan hitta i till exempel en matbutik. Med hjälp av dessa kan man också få bort möglet.

Vad gör en saneringsfirma?HusbesiktningEn saneringsfirma avlägsnar möglet men med andra verktyg och medel. Detta för att försäkra sig om att möglet faktiskt är borta. Om möglet har spridits mycket är det viktigt att anlita en saneringsfirma, just för att de vet hur man ska bekämpa möglet på rätt sätt. Försöker man bekämpa ett mögelangrepp som spridit sig väldigt mycket själv är risken stor att man inte får bort allt. Det i sin tur kan göra att möglet sprider sig ännu mer. Men med hjälp av en saneringsfirma slipper man att möglet sprider sig.

Svartmögel
Svartmögel är en mögelsort som kan bli riktigt giftig om man inte gör något åt det omgående. Som ovan nämnts kan man försöka bekämpa svartmögel liksom andra mögelsorter själv om det inte spridit sig för mycket. Om svartmögel sprider sig kan det resultera i att det avger giftiga gaser som kan resultera i att man får allergiska reaktioner, samt hälsobesvär. Det är därför ytterst viktigt att få bort det så snabbt man kan. Andra medel förutom saneringsmedel och ättika är klorin, tvättmedel och citronsyra. Liksom bikarbonat och ättika är dessa medel väldigt effektiva när man ska bekämpa svartmögel, eller andra typer av mögel. Om möglet inte har spridit sig för mycket är detta väldigt bra tips om man vill bekämpa möglet själv.